جستجو
Project

پروژه ویلای شخصی

پروژه ویلای شخصی

پروژ های ویلا با مجموع مساحت 500 مترمربع واقع در شهر دماوند می باشند و خدمات بیم در زمینه تهیه مدل سه بعدی، تهيه متره و برآورد پروژه و گزارش تداخلات نقشه های مشاور ارائه گردید.
مشخصات محصول
دیسیپلین سازه
فعالیت مسکونی
مکان دماوند
متراژ 500 مترمربع
تومان
فیلترها
Sort
display