جستجو

برنامه ریزی و کنترل پروژه

Project Planning & Control

برنامه ریزی وکنترل پروژه

برنامه ریزی وکنترل پروژه

ورودی اصلی فاز برنامه ریزی و کنترل پروژه، داده های مربوط به مدل برنامه ریزی و بودجه بندیست. در صورت استفاده از خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) کلیه برآورد ها در این سیستم انجام شده و در مدل برنامه ریزی و کنترل پروژه پیاده سازی می شود. همچنین در صورت استفاده از نقشه‌های دو بعدی به روش سنتی مدلسازی بعد از انجام متره و برآورد دقیق روی نقشه ها صورت می گیرد. ا. بعد از تایید برنامه اولیه توسط کارفرما کلیه روابط پیش نیاز و پس نیاز فعالیت ها و داده های مورد نیاز جهت تکمیل مدل سازی انجام و فایل نهایی برنامه به کارفرما ارائه می گردد. در صورت تمایل کارفرما به دریافت خدمات مربوط به کنترل پروژه کلیه ابزارهای مربوط به برداشت داده های واقعی شامل گراف ها، شیت ها و جداول به مسئول کنترل پروژه کارگاه ارائه می گردد. در دوره های زمانی مورد نیاز کارفرما و طبق استاندارد، این داده ها جمع آوری و با برنامه مقایسه می شود و بر اساس گزارش‌ های جدولی و نموداری به صورت کاملا کاربردی در زمینه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت ماشین آلات، مدیریت هزینه، مدیریت زمان، مدیریت تدارکات، مدیریت پیمانکاران، مدیریت فعالیت ها و دیگر موارد کاربردی ارائه می گردد. این گزارش های کنترل پروژه شامل فعالیت های بحرانی و دارای اختلاف بین داده های برنامه و واقعی، به همراه ریشه یابی موثر مشکلات مربوط به اختلاف ها و ارائه راهکارهای سریع و بهینه جهت موفقیت پروژه می باشد.

....بیشتر

تهیه برنامه زمانبندی

تیم مدیریت پروژه iBIM One با تهیه برنامه زمانبندی برای پروژه شما در بررسی، روند ارتباطات بین اعضای مختلف پروژه، و گزارش دهی کمک می کند. این برنامه علاوه بر هماهنگی بین ذی نفعان پروژه شامل کارفرما، مدیران و تیم پروژه در ارتباط با سررسیدها، نقاط عطف، فعالیت ها و تضمین ارتباطات بین آنها، به شناسایی مشکلاتی نظیر کمبود زمان، منابع و دیگر مسائل یاری می رساند.

وارد کردن اطلاعات واقعی

تنها راه مقایسه برنامه با وضعیت اجرا، جمع آوری اندازه گیری های حین ساخت می باشد. در این خدمت از مدیریت پروژه iBIM One اندازه گیری شاخصهای کلیدی و دیگر معیارهای تعریف شده در برنامه، آنالیز داده ها،‌ گزارش آنچه بیش از حد اجرا کردید، یا کمتر از انتظار انجام داده اید و آنچه طبق برنامه اجرا کرده اید را خواهید داشت. همچنین آنالیز مشکلات موجود در سیستم و فرصت های شناسایی شده جهت بهره گیری در آینده ارائه خواهد شد.

تهیه داشبورد تصاویر واقعی پروژه

با ثبت تصاویر پروژه در ایستگاه های تعیین شده در پروژه امکان مقایسه وضعیت واقعی پروژه با برنامه مورد انتظار در بازه های زمانی مشخص فراهم خواهد شد. در این روش علاوه بر مشخص شدن قسمت های مسئله دار پروژه و به تناسب آن اتخاذ تصمیم های اصلاحی لازم، روند پیشرفت پروژه به مرور زمان قابل رصد خواهد بود.

تهیه برنامه تدارکات

یکی از موارد مهم در پروژه، اطلاع از آنچه به عنوان محصول، خدمات و دیگر مواردی که باید در پروژه به کار گرفته شود است. در این خدمت کلیه فعالیت های مربوط به تدارکات از جمع آوری اطلاعات اولیه تا درخواست ها، اطلاعات، استعلام قیمت، انتخاب مناسب ترین تامین کنندگان و فروشندگان، تحویل محصول، سرویس و دیگر موارد به صورت یکپارچه برنامه ریزی و کنترل می شود. بدین ترتیب هیچ عاملی که باعث تاخیر و عدم موفقیت پروژه می شود فراموش نشده و در هزینه و زمان پروژه صرفه جویی قابل توجهی خواهد شد.

تهیه برنامه هزینه

با تهیه برنامه مدیریت هزینه و بودجه، با داشتن خط مبنای هزینه ای امکان مقایسه آنچه هزینه شده با آنچه باید هزینه می شده را خواهید داشت. همچنین با در اختیار داشتن نحوه هزینه کرد در هر فاز و فعالیت، ابزار لازم جهت جلوگیری از هزینه کرد های خارج از برنامه و درنتیجه سوددهی پروژه فراهم می گردد

فیلترها
Sort
display