جستجو

فرصت های شغلی

Career Opportunities

فرصت های شغلی

شما میتونید خاص ترین، تو iBIM One باشید !

iBIM One فقط یک شرکت نیست. iBIM One یک جمع پویاست! ما در iBIM One به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با همکاری، سخت کوشی، انضباط و دوستی و همدلی به وجود می آید، همه اعضای iBIM One. جزو بهترین های رشته خود هستند و افتخار ما این است که این جمع هر روز بزرگتر شود. شما هم می توانید یکی از اعضای این جمع باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می بینیم و برای موفقیت شما تلاش می کنیم؛ همان طور که شما برای موفقیت iBIM One تلاش می کنید .

مزایای کار در iBIM One

همه آنچه که باعث میشه iBIM One رو برای کار کردن دوست داشته باشی!

مسئولیت های چالشی

شرایط کار انعطاف پذیر

ارایه مشوق های کاری

کسب تجربه های کاربردی

توسعه سطح دانش

موقعیت های شغلی در iBIM One

شغل های مورد نیاز iBIM One با توجه به نوع نیاز مجموعه برای نرم افزار

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

برنامه نویس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

تولید محتوا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کنترل پروژه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

مهندس ناظر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کارشناس فروش نرم افزار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Note: To apply for this position please send your resume to ibimone.info<@>gmail.com and mention your requested position name in the subject.

 

co-founder & executive director

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Head of Architecture

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Head of MEP

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

BIM manager

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Head of Architecture

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کارشناس نرم افزار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Note: To apply for this position please send your resume to ibimone.info<@>gmail.com and mention your requested position name in the subject.

 
 

Head of MEP

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

برنامه نویس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

تولید محتوا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کنترل پروژه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

مهندس ناظر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کارشناس فروش نرم افزار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Note: To apply for this position please send your resume to ibimone.info<@>gmail.com and mention your requested position name in the subject.

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Head of MEP

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

تولید محتوا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Head of MEP

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

مهندس ناظر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کارشناس فروش نرم افزار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Note: To apply for this position please send your resume to ibimone.info<@>gmail.com and mention your requested position name in the subject.

 
 

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Head of Architecture

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

تولید محتوا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کنترل پروژه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

مهندس ناظر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

کارشناس فروش نرم افزار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

شرح جزئیات

Note: To apply for this position please send your resume to ibimone.info<@>gmail.com and mention your requested position name in the subject.

 
 
 
فیلترها
Sort
display