جستجو
Project

آزادراه تهران-شمال

آزادراه تهران-شمال

خدمات ارائه شده تیم مدیریت پروژه iBIM one در پروژه آزاد راه تهران - شمال در فاز طراحی مفهومی به منظور جانمایی ساختمان های اداری، وکلیه زیر پروژه های مربوطه شامل راه، پل، تونل و ... مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت کلیپ معرفی و تبلیغاتی از پروژه به منظور ارائه به کارفرما و همچنین تسهیل جانمایی ها در تجهیز کارگاه تهیه گردید.
مشخصات محصول
دیسیپلین راه-تونل-پل
فعالیت آزاد راه
مکان کرج
متراژ 3600 متر
تومان
فیلترها
Sort
display