جستجو
Project

ساختمان اداری- تجاری طاووس

ساختمان اداری- تجاری طاووس

ساختمان تجاری اداری طاووس واقع در شهر تهران می باشد و خدمات تیم مدیریت پروژه iBIM one در فاز طراحی و در جهت آماده سازی نقشه های مشاور مورد استفاده قرار گرفت
مشخصات محصول
دیسیپلین سازه-مکانیک
فعالیت اداری-تجاری
مکان تهران
متراژ 8000 مترمربع
تومان
فیلترها
Sort
display