جستجو
Project

ساختمان پزشکان شقایق

ساختمان پزشکان شقایق

خدمات مدیریت پروژه iBIM one در پروژه کلینیک شقایق در زمینه مدلسازی سه بعدی، چهار بعدی، پنج بعدی، تهیه گزارش تداخلات، تهیه برنامه زمان بندی پروژه و تهیه کلیپ های تبلیغاتی می باشد و بر اساس اظهارات کارفرما خدمات ارائه شده باعث صرفه جویی قابل ملاحظه در هزینه و زمان پروژه گردید.
مشخصات محصول
دیسیپلین سازه-معماری-مکانیک
فعالیت درمانی
مکان تهران
متراژ 1300 مترمربع
تومان
فیلترها
Sort
display