جستجو
Project

پروژه کارخانه پارس

پروژه کارخانه پارس

پروژه کارخانه پارس واقع در شهرک صنعتی خوارزمی می باشد و مدلسازی ساختمان ادارای آن به منظور تهیه لیست خرید مصالح و فراهم کردن دید تصویری نسبت به انتهای کار انجام گردید.
مشخصات محصول
دیسیپلین معماری
فعالیت صنعتی
مکان پاکدشت
متراژ 600 مترمربع
تومان
فیلترها
Sort
display