جستجو
Project

برج مراقبت چابهار

برج مراقبت چابهار

برج مراقبت چابهار به ارتفاع 60 متر دارای ساختمان اداری در بدنه برج واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد و خدمات بیم مدیریت پروژه iBIM one در زمینه مدلسازی سازه، معماری، تاسیسات، اتصال برنامه زمان بندی به مدل سه بعدی و تهیه مدل شبیه سازی مراحل ساخت پروژه ارائه گردید.
مشخصات محصول
دیسیپلین سازه-معماری-مکانیک
فعالیت برج مراقبت
مکان تهران
متراژ 4000 مترمربع
تومان
فیلترها
Sort
display