جستجو

blog

بلاگ
دسته بندی‌های بلاگ
مدل کسب و کار صنعت ساخت و ساز سنتی

مدل کسب و کار صنعت ساخت و ساز سنتی

تیم تحریریه iBIM One

روند تحویل پروژه ها در ساخت وساز های سنتی به صورت پراکنده و در وابستگی کامل با نقشه های دو بعدیست. خطاها، تداخل ها و دوباره کاری ها در اسناد کاغذی مخصوصا حین عملیات ساخت معمولاً باعث ایجاد هزینه های پیش بینی نشده، تأخیر و در نهایت دعاوی بین طرفین مختلف در یک تیم پروژه می گردد. استفاده از فناوری های مدرن و به روز همانند وب سایت های اشتراک اطلاعات پروژه و یا پیاده سازی ابزارهای 3D CADاگرچه باعث بهبود تبادل به موقع اطلاعات شده اند، اما در کاهش شدت و تعدد درگیری های ناشی از استفاده از اسناد کاغذی یا معادل الکترونیکی آنها، کار چندانی انجام نشده است.

یکی از رایج ترین مشکلات مرتبط با ارتباطات مبتنی بر دو بعد در طول مرحله طراحی، زمان و هزینه قابل توجهی است که برای تولید اطلاعات ارزیابی مهم در مورد یک طرح پیشنهادی از جمله برآورد هزینه، تجزیه و تحلیل مصرف انرژی، جزئیات ساختاری و ... مورد نیاز است. این تجزیه و تحلیل ها به طور معمول در آخرین مراحل انجام می شوند، در حالی که به نظر می رسد برای اعمال تغییرات مهم در مرحله طراحی کمی دیر و هزینه بر باشد. از آنجا که این پیشرفتهای تکرار شونده در مرحله طراحی اتفاق نمی افتد، بنابراین باید مهندسی ارزش برای رفع ناسازگاریها انجام شود، که اغلب منجر به عدم تغییرات اساسی در طرح اصلی به علت هزینه های مالی و زمانی می شود.

تقریباً آمارهای مشخصی از تعداد افراد درگیر و میزان اطلاعات تولید شده در همه پروژه های بزرگ مقیاس (بیشتر از 10 میلیون دلار) موجود است. داده های زیر توسط شرکت ساختمانی Tardif, Murray & Associates واقع در کبک، کانادا در مورد میزان نیروی انسانی درگیر و همچنین حجم اسناد تولید شده در یک پروژه بزرگ مقیاس جمع آوری شده است:

  • تعداد افراد درگیر در پروژه: 850 نفر
  • تعداد انواع مختلف اسناد تولید شده: 50
  • تعداد صفحات اسناد: 56000
  • تعداد صندوق برای نگهداری اسناد پروژه: 25
  • تعداد درختان قطر 20 اینچ، 20 ساله ، 50 فوت بلندی که برای تولید این حجم کاغذ استفاده شده است: 6
  • تعداد معادل مگابایت داده الکترونیکی برای نگهداری این حجم از کاغذ (اسکن شده): 3000 مگابایت

صرف نظر از رویکرد قراردادی اتخاذ شده، مدیریت این تعداد از افراد و این حجم از اطلاعات و اسناد پروژه آسان نیست. شکل زیر اعضای معمولی یک تیم پروژه و مرزهای مختلف سازمانی آنها را نشان می دهد.

در این مطلب به بررسی مسائل و مشکلات پیرامون نقشه های دو بعدی، ارتباطات مبتنی بر دو بعد و همچنین حجم اسناد و مدارک و نیروهای انسانی درگیر در یک پروژه بزرگ مقیاس و اهمیت مدیریت بهینه در پروژه پرداختیم. در مقالات آینده به بررسی راهکارهای مدرن صنعت ساخت و ساز مثل مدلسازی اطلاعات ساختمان یا BIM برای حل این گونه مسائل می پردازیم.

نظرات وبلاگ
فیلترها
Sort
display